Immo Vermast | Disclaimer

Disclaimer

1 / Algemeen

We respecteren uw privacy bij het gebruik van de site www.immovermast.be en uw rechten met betrekking tot de bescherming en controle van persoonlijke gegevens. Daarom is het doel van deze charter om u op een volledige en transparante manier te informeren over de aard van de persoonlijke gegevens die we verzamelen en het gebruik dat we van deze gegevens maken.

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door:

Immo Vermast BVBA _ Brusselsesteenweg 527, 3090 Overijse _ BTW: BE 0832 239 907

Als u vragen hebt over dit handvest of het gebruik van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@immovermast.be of per post naar bovenstaand adres.

De verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot deze site is onderworpen aan de Belgische wetgeving. In het bijzonder zijn ze onderworpen aan de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en, vanaf 25 mei 2018, aan de Europese Verordening 2016/679 van 27 april betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (“GDPR”).

2 / De gegevens die we verzamelen

Er worden door de site zelf geen persoonlijke gegevens verzameld. De enige gegevens die we verwerken, zijn die gegevens die u ons vrijwillig meedeelt, bijvoorbeeld door een taal te kiezen, door een contactformulier of een verzoek op de site in te vullen, door met ons te communiceren via e-mail, enz. … In deze context, de persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen en verwerken volgens uw gebruik van de site zijn als volgt:

– Algemene persoonlijke informatie titel, naam, voornaam, geslacht, geboorteplaats en -datum, telefoonnummer, postadres, e-mailadres en IP-adres.

– Uw taalvoorkeuren.

– De beschrijving en het postadres van uw woning.

– De kenmerken van de eigenschappen die u zoekt (uw zoekcriteria).

– Andere persoonlijke gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door toegang te vragen tot “eigenaarsruimte” op deze website, in correspondentie en per telefoon.

– Uw locatiegegevens.

– Gegevens over uw activiteiten op onze website.

– Gegevens over uw surfgedrag op verschillende websites (bijvoorbeeld omdat ons bedrijf deel uitmaakt van een advertentienetwerk).

Waar mogelijk registreren we ook de datum waarop de persoonlijke gegevens zijn gecommuniceerd of waarop bepaalde aanpassingen zijn aangebracht aan deze gegevens.

De geregistreerde persoonlijke gegevens kunnen ook andere informatie bevatten, zoals uw voorkeuren voor producten, diensten en / of informatie over uw levenskeuzes (regio, buurt, type gezochte woning …) die u ons hebt meegedeeld in het kader van onze professionele relaties.

Andere gegevens die automatisch worden verzameld, worden alleen verzameld door statistische hulpmiddelen, zoals Google Analytics, en hebben alleen betrekking op de datum, tijd, uw TCP / IP-adres, het merk en de nieuwste versie van uw browser, de pagina’s Webbrowsers maar blijven volledig anoniem.

Mogelijk moeten we ook gegevens over u van derden verwerken, zoals de media (immoweb, vlan, logicimmo, …). Deze worden alleen aan ons meegedeeld na een verzoek via de formulieren die beschikbaar zijn op hun respectieve websites. We kunnen ook informatie over u ontvangen van partners met wie wij gezamenlijke diensten aanbieden of gezamenlijke marketingacties uitvoeren. Ten slotte ontvangen we mogelijk informatie over u via sociale media, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt over hen. We beschermen alle gegevens die we van derden hebben verkregen in overeenstemming met de praktijken die in dit handvest worden beschreven. We passen ook aanvullende beperkingen toe die worden opgelegd door de bron van de gegevens.

3 / Gebruik van gegevens

De persoonlijke gegevens die we verzamelen, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

– de verschillende functies van de site te kunnen gebruiken, de gevraagde diensten, uw verzoeken of vragen opslaan en opvolgen; en voor andere doeleinden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft afgesloten door het gebruik van onze website en onze diensten;

– om u via e-mail de lijsten van de panden die aan uw opgegeven criteria voldoen (e-mail alerts) of informatie over onze producten en diensten toe te sturen waarvoor u toestemming heeft gegeven tijdens de registratie

– zorgen voor de computerbeveiliging van de site, voorkomen en bestrijden van mogelijke fraude en misbruik.

– algemene statistieken op te stellen voor het verbeteren van onze website en onze diensten, maar alleen gebruik te maken van uw persoonlijke gegevens in geaggregeerde vorm zodanig u niet direct te kunnen identificeren.

4 / Gebruik van cookies

Wanneer u onze website bezoekt, accepteert u dat er cookies op uw computer zijn geïnstalleerd om bepaalde informatie te registreren. Onze cookies identificeren u niet persoonlijk. Ze worden voornamelijk gebruikt om de site te beheren en om uw gebruikerservaring te verbeteren, bijvoorbeeld door het opslaan van de geselecteerde taal.

Een cookie is een klein bestand met een keten van karakter, die naar uw computer wordt verzonden wanneer u een website bezoekt. De levensduur van een cookie hangt af van zijn aard. Hij betreft ofwel een “tijdelijke” cookie die op uw computer blijft gedurende uw bezoek aan de site, of een “permanente” cookie die wordt bewaard totdat deze vervalt of door u worden verwijderd.

We gebruiken de volgende cookies op onze website:

– “strikt noodzakelijke” cookies, die tijdelijke technische cookies zijn, essentieel om door de website te bladeren en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies kunt u bijvoorbeeld niet het resultaat van een zoekopdracht vinden op de detailpagina van een pand.

– “Functionele” cookies zijn permanente cookies waarmee de website uw gebruikvoorkeuren kan onthouden. We slaan bijvoorbeeld de geselecteerde taal op om deze automatisch te activeren wanneer u de volgende keer de site bezoekt. Zonder deze cookies moet de gebruiker systematisch de taal van zijn keuze opnieuw kiezen.

– “Analytische” cookies. We gebruiken analytische cookies, zoals Google Analytics of Facebook, om geaggregeerde informatie te verzamelen over de tijd die we op onze site doorbrengen of bezochte pagina’s.

– “Externe” cookies zijn cookies die door externe sites of externe componenten kunnen worden geplaatst. We gebruiken externe componenten om de gebruikerservaring op onze site te verbeteren (bijvoorbeeld: instant messaging-systeem, virtuele tours, videospeler, …). Deze cookies zijn onderworpen aan het respectieve privacybeleid van die externe services (bijvoorbeeld het privacybeleid van YouTube).

In de meeste internetbrowsers kunt u uw cookievoorkeuren instellen, deze verwijderen en zelfs uitschakelen. Als u echter besluit het gebruik van cookies door de site te beperken of te verbieden, kan dit van invloed zijn op uw gebruikerservaring en bepaalde functies van de site beïnvloeden.

5 / Beveiliging van uw gegevens

We zijn zeer alert op de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens.

We doen ons best om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om elke schending van uw persoonlijke gegevens te voorkomen, hetzij per ongeluk of onrechtmatig, hetzij vernietiging, verlies, ongeoorloofde openbaarmaking, misbruik, wijziging of ongeoorloofde toegang tot gegevens die op onze site zijn verzameld, en dus om te zorgen voor een gepaste beveiliging en uw persoonlijke gegevens te allen tijde te beschermen.

In het geval van schending van uw geverifieerde persoonsgegevens, wordt u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht door Immo Vermast BVBA _ Brusselsesteenweg 527, 3090 Overijse _ BTW: BE 0832 239 907

6 / Gegevensoverdracht aan derden

Uw gegevens zijn uitsluitend voor intern gebruik en zullen daarom nooit worden toegewezen of verkocht aan andere natuurlijke of rechtspersonen die al dan niet aan ons bedrijf zijn gerelateerd. Bovendien hebben al onze werknemers of onafhankelijke dienstverleners die toegang hebben tot uw gegevens een strikte geheimhoudingsplicht.

Uw persoonlijke gegevens kunnen mogelijk worden doorgegeven aan onderaannemers (bijv. Banken, IT-providers, clouds …) maar alleen in het kader van services die namens ons worden uitgevoerd op basis van onze instructies en in overeenstemming met deze verklaring. In het geval dat een derde partij de leiding heeft over de verwerking, namens ons, van de verzamelde gegevens, een gegevensverwerkingsovereenkomst wordt door ons gesloten met de betreffende derde partij om hetzelfde niveau van bescherming en vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonlijke gegevens te waarborgen. In ieder geval blijven wij verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

Wat betreft de opslag van uw persoonlijke gegevens, garanderen wij dat u alleen providers selecteert die voldoen aan de bepalingen van de GDPR.

Indien nodig kunnen we uw persoonlijke gegevens doorgeven wanneer deze door de gerechtelijke of administratieve autoriteiten aan ons worden opgelegd, maar in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

7 / Houdbaarheid

Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is om de in dit handvest vermelde doeleinden te bereiken.

8 / Uw rechten

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, heeft u te allen tijde het recht van toegang, correctie, wissen, beperking van de behandeling, verzet tegen de behandeling en het recht om overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en de het recht om niet het onderwerp te zijn van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering.

Immo Vermast SPRL _ Brusselsesteenweg 527, 3090 Overijse _ BTW: BE 0832 239 907 zal elke ontvanger aan wie de persoonlijke gegevens zijn verstrekt, van elke rectificatie of wissen van persoonsgegevens of beperkingen van de verwerking die wordt uitgevoerd door hen mee te delen, tenzij dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vereist.

U kunt op elk moment uw toestemming voor het gebruik dat u eerder hebt geautoriseerd, intrekken. De intrekking van uw toestemming voor een van deze gebruiken van uw persoonlijke gegevens geldt alleen voor de toekomst zonder de reeds uitgevoerde behandelingen aan te tasten.

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonlijke gegevens of om uw rechten uit te oefenen, dan kunt u een verzoek per e-mail sturen naar info@immovermast.be of per post naar het vermelde postadres bij punt 1. Alle aanvragen moeten vergezeld zijn van een bewijs van uw identiteit.

U hebt ook het recht om een beroep te doen op de Commissie voor de bescherming van de privacy op het volgende adres: Rue de la Presse 35, 1000 Brussel, tel. : 02 / 274.48.00 – e-mail: commissie@privacycommission.be, onverminderd enig ander effectief rechtsmiddel.

9 / Vernieuwen

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit handvest om rekening te houden met juridische, jurisprudentiële of technische ontwikkelingen. Alleen de nieuwste versie heeft de overhand.